Velkommen

Vestlandets Nettbutikk

 

Dette er nettsiden som lar deg donere penger mot perks som feks spesielle ranks in-game!

Vestlandet er en norsk Minecraftserver som siden mars 2017 har skapt et godt spillersamfunn og spilleglede for alle og enhver. Vi ønsker at alle skal kunne spille, uansett om du er 8 eller 70 år. Det er derfor utrolig viktig for oss at tilpasningene er deretter slik at små barn kan spille sammen med ungdom og godt voksne. 

Vi er derfor en gjeng med godt voksne som passer på at alle trives, med nulltolleranse for mobbing og dårlig ordvalg. Vi arbeider alle med dette på frivillig basis; ved siden av jobb, skole, familie og andre livsaktiviteter. Vi elsker det vi gjør og alle har det samme målet: Om å skape den tryggeste og gøyeste serveren å spille på! 

Alle donasjoner som kommer inn til oss via denne nettsiden er øremerket serveren. Ingen av oss som arbeider med serveren får "lønn". Det koster penger å drifte Vestlandet og vi setter derfor utrolig stor pris på all den hjelpen vi kan få.

Hva går donasjonspengene til?

  • Leie av dedikert server
  • Nettsiden
  • Kjøp av plugins
  • Custom utvikling av plugins
  • Branding

Vi prøver hele tiden å fornye oss med funksjoner spillerne kan ha glede av kombinert med en vanskelighetsgrad. Det er selvsagt ingen krav om donasjoner og du er like velkommen uansett! Vestlandet er en server som aldri vil bli pay-to-win.

Til de av dere som donerer må vi bare si tusen takk for din støtte!


Vestlandet har på ingen måte tilknytning  til Mojang .
Minecraft er et varemerke tilhørende Mojang Synergies AB