Velkommen

Vestlandets Nettbutikk

 

Dette er nettsiden som lar deg donere penger mot perks som feks spesielle ranks in-game!

Vestlandet er en norsk Minecraftserver som siden mars 2017 har skapt et godt spillersamfunn og spilleglede for alle og enhver. Vi ønsker at alle skal kunne spille, uansett om du er 8 eller 60 år. Det er derfor utrolig viktig for oss at tilpasningene er deretter slik at små barn kan spille sammen med ungdom og godt voksne. 

Vi er derfor en gjeng med godt voksne som passer på at alle trives, med nulltolleranse for mobbing og dårlig ordvalg. Vi arbeider alle med dette på frivillig basis; ved siden av jobb, skole, familie og andre livsaktiviteter. Vi elsker det vi gjør og alle har det samme målet: Om å skape den tryggeste og gøyeste serveren å spille på! 

Alle donasjoner som kommer inn til oss via denne nettsiden er øremerket serveren. Ingen av oss som arbeider med serveren får "lønn". Det koster penger å drifte Vestlandet og vi setter derfor utrolig stor pris på all den hjelpen vi kan få.

Hva går donasjonspengene til?

  • Leie av dedikert server
  • Nettsiden
  • Kjøp av plugins
  • Custom utvikling av plugins
  • Branding

Vi prøver hele tiden å fornye oss med funksjoner spillerne kan ha glede av kombinert med en vanskelighetsgrad. Det er selvsagt ingen krav om donasjoner og du er like velkommen uansett! Vestlandet er en server som aldri vil bli pay-to-win.

Til de av dere som donerer må vi bare si tusen takk for din støtte!

 

 

Vilkår for bruk - Ved kjøp aksepterer du punktene under:

1) Vær pålogget når du kjøper ranken. Kan ta opp til 30min!!

2) Hva man får i de forskjellige rankene kan bli endret. Det er ikke mulighet for å få pengene tilbake hvis du er misfornøyd (Ingen refund). Hvis du har klager angående ranksene, kan du kontakte en i staben ingame.

3) Ranksene er også CASE SENSITIV. Det vil si at har du store bokstaver i navnet ditt må du skrive navnet ditt med store bokstaver på riktig plass! For eksempel hvis brukernavnet ditt er "OlaNordmann" må du skrive "OlaNordmann" og ikke "olanordmann".

4) Når du kjøper rank blir det satt opp en automatisk betaling som skjer hver måned eller hver tredje måned (ut ifra hvilken pakke du velger). Du må selv avslutte dem hvis du ikke lenger ønsker rank. Da logger du inn på paypal -> sammendrag -> utvid en av betalingsboksene og avbryt abonnementet.

5) Ved navnbytte kan det oppstå problemer. Vennligst ikke bytt navn med mindre nødvendig, og hvis du gjør det, så er det viktig at du kontakter eieren av serveren!